Föräldrar kan få professionell hjälp i Finspång

I Finspångs kommun finns nu en nystartad föräldrastödsmottagning.

Till mottagningen kan föräldrar som har barn mellan noll och nitton år vända sig för att få svar på frågor kring föräldraskapet. En kväll i veckan finns utbildad personal på plats i lokalerna på Dunderbacksvägen för att lyssna och ge råd. Det är socialtjänstens familjeenhet som driver mottagningen och där arbetar Anki Nilsson.
- Många föräldrar vet oftast hur de ska göra men de är osäkra på om det är rätt och man kan behöva prata med någon. Bolla sina idéer och tankar och få en bekräftelse på att det var nog inte så tokigt så som jag tänkte.

Det går även att ringa till mottagningen som inte för några register över samtalen.