Just nu

  • Vattenläcka i centrala Linköping påverkar trafiken: Vasavägen-Klostergatan

Barn med språkproblem får ej hjälp i tid

Det är fortfarande många barn med en försenad eller avvikande språkutveckling som inte får den hjälp de behöver i tid.


Det konstaterar logopeden Birgitta Rosén-Gustafsson i Linköping.

Idag arrangeras en europeisk logopeddag där man har valt att fokusera på barn upp till tre år.

-Eftersom språk utvecklas tidigt är det viktigt att satsa på de små barnen, säger Birgitta Rosén-Gustafsson.