Fortfarande oklart vad som orsakade siloras i Norrköpingshamn

Två veckor efter siloraset i Norrköpingshamn är det fortfarande oklart vad raset berodde på.

Hitentills har man jobbat med att rädda vad som kan av spannmålet berättar Ingemar Wessman, platschef på Lantmännen i Norrköping.

3000 ton av spanmålet har omhändertagits och först nästa vecka kommer man i gång med att utreda orsaken till olyckan.