BMI för barnahälsovården

En ny kurva med BMI, det vill säga där man med utgångspunkt i en persons vikt och längd beräknar om personen är över- eller underviktig kommer att tas fram för barnahälsovårdens journaler.

På barnvårdscentralerna i Östergötland finns det dock redan idag en lathund för att kunna göra så kallade BMI-mätningar, men det är inget som hör till de reguljära årskontrollerna då kurvor förs över barnens vikt och längd.

Göran Hermansson som är barn- och hälsovårdsöverläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping säger att det är viktigt att alla barn får goda råd vad det gäller kost och hälsa och att det inte bara hänger på vilka mätningar som görs.