Brist på hemspråkslärare

Det saknas flerspråkig personal i Norrköpings förskolor och skolor. En ny undersökning visar att eleverna med annat modersmål än svenska är runt 3000 men det finns endast ett 50-tal lärare med den bakrunden. 

Redan för ett år sen beslutade Norrköpings kommun att satsa på mer personal med flerspråkig bakgrund inom skola och förskola.

Men satsningen kom av sig vilket vänsterpartiet är kritisk till.

-Vi är besvikna, säger säger partiets gruppledare Rodi Ailert som beklagar att det inte har varit någon nyrekrytering under förra året.