Bemaningsföretag för akademiker

Totalt sex bemaningsföretag har tecknat avtal med länsarbetsnämnden om akedemikerjobb och ytterliggare tre företag kommer skriva kontrakt.

Hitentills har dock bara en akademiker gått ut i arbete, det är en civilingenjör som hyrts ut till en industri i Motala.