Fler hör av sig till konsumentrådgivare

Under förra året ökade antalet ärenden hos konsumentrådgivningen i Norrköping med tio procent jämfört med året innan.

Drygt 3600 hörde av sig till rådgivningen och ett problem var telefonförsäljning. Det gällde då säljare som kontaktat äldre människor för att sälja olika hälsopreparat och tjänster som el och telefoni.
I många fall var försäljningsmetoderna tveksamma enligt konsumentrådgivningen och varor skickades trots att man inte ingått några avtal. Konsumenterna har därefter haft svårt att hävda sin rätt.