Många frågor om fågelinfluensan

Under den senaste veckan har många hört av sig med frågor kring fågelinfluensan till olika myndigheter. För att nu bättre kunna svara på allmänhetens frågor har åtta statliga myndigheter gått samman och nu kan man ringa gratis till telefonnummret 020-20 20 00.

Den som ringer numret får svar direkt om frågan är enkel. I andra fall förs frågan vidare till rätt myndighet.

De åtta myndigheterna som står bakom tjänsten är Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Krisberedskapsmyndigheten.