Arbetet med hemspråkslärare måste få ta tid enligt kommunalråd

Det socialdemokratiska kommunalrådet Li Teske medger idag att det finns mycket kvar att göra när det gäller bristen på flerspråkiga lärare i Norrköping.

En kartläggning som kommunen själv gjort visar att det fortfarande bara finns ett femtiotal lärare med annat modersmål än svenska trots tidigare löften om satsningar på flerspråkig personal.
Men karläggningen menar Li Teske är en bra start och en förutsättning för att se vad som behöver göras framöver. Vänsterpartiet i kommunen tycker dock att arbetet går för sakta. Och redan för sex år sedan sade det dåvarande kommunalrådet och socialdemokraten Christer Nilsson till Sveriges Radio Östergötland att det skulle bli bättring redan då.

Men Li Teske säger att det här är sådant som måste få ta tid. Det hon nu tror kan ge en extra skjuts åt arbetet är att Norrköpings kommun är en av 32 utvalda kommuner som ska få vara med i ett statligt projekt för att minska skillnaderna mellan skolorna.
- Där kanske vi också kan få lite extra hjälp i vårt arbete, för att flerspråkighet är en merit och en styrka och jag tror inte att vi riktigt tar tillvara det i Norrköping än.