Stor del av landets betesmark finns i Östergötland

En niondel av Sveriges betesmarker finns i länet. Därmed är Östergötland ett av de län med mest betesmark.

När det gäller slåtterängar hamnar dock Östergötland i bottenligan med 145 hektar.
Det visar en omfattande inventering som länsstyrelsen gjort under tre år och totalt har 29 768 hektar ängs- och betesmark inventerats.