Fler beroende av socialbidrag

Försäkringskassans hårdare linje innebär högre kostnader för kommunernas socialtjänst.
Allt fler sjukskrivna blir nekad sjukpenning från försäkringskassan och det gör att många blir beroende av socialbidrag.

I Norrköping räknar man med flera miljoner i ökade kostnader per år.

-Vi gjorde en inventering och då fanns det cirka 40 ärenden och de har ökat succesivt säger Lennart Carlsson chef för försörjningsstödkontoret.

Regeringen har satt upp ett mål att halvera sjukskrivningarna fram till år 2008 och ansvaret för det ligger till stor del på försäkringkassan.
Det har i sin tur lett till att försäkringskassan blivit tuffare i sina bedömningar.
Resultatet har blivit att allt fler får ett negativ beslut på sin ansökan om sjukpenning eller rehabilitering.

Men en del av dom som kassan anser sig vara friska och arbetsföra hamnar så småningom hos kommunernas socialtjänst.
Försäkringskassan anser inte att dessa personer har rätt till sjukpenning eller rehabilitering, men i slutändan får kommunerna stå för försörjning och eventuell rehabilitering berättar Eva Axelsson från socialkontoret i Motala.

Att människor bollas mellan olika myndigheter ser Lennart Carlsson som ett systemfel.

-Det borde finnas någon ersättningsform som ligger mellan försäkringsersättning och ekonomiskt bistånd och som syftar till att stödja de här personerna på ett bra sätt för att de så smånigom kan stå till arbetsmarknadens förfogande säger Lennart Carlsson.