Tavlor på Vadstena slott en fråga för riksdagen

Tvisten mellan Vadstena kommun och Nationalmuseum blir nu en riksdagsfråga.
Det är socialdemokratiska ledamoten Sonia Karlsson från Motala som ställer en fråga till kuturminister Leif Pagrotsky.

Bakgrunden är att Nationalmuseum hotar att ta tillbaka sexton målningar från Vadstena slott, om kommunen inte betalar försäkringspremierna.

De betalas idag av museet, som vill spara pengar.

Sonia Karlsson anser att nationalmuseum försöker införa en ny princip, som begränsar möjligheterna för människor ute i landet att ta del av kulturarvet.

Hon frågar därför kulturministern vad han vill göra för att kulturarvet ska kunna visas på samma sätt som tidigare.