Positiv ekonomi för landstinget

Östergötlands landsting har tillsammans med Jönköping det starkaste ekonomiska resultatet av landets 20 landsting för 2005. Det visar en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting gjort.

För första gången på tolv år redovisar samtliga landsting ett positivt resultat, men variationerna är stora och i till exempel Gävleborg och Värmland har man ännu inte nått balans i sina räkenskaper.

Tillsammans blev resultatet för landstingen ett överskott på drygt 4 miljarder kronor. Anledningen till det positiva resultatet är bland annat att landstingen jobbat aktivt för att hålla nere kostnaderna.