Dom om människohandel överklagas

Det uppmärksammade människohandelsmålet som nyligen avgjorts i Norrköpings tingsrätt kommer även att prövas i hovrätten. Det står klart sedan fyra av de dömda valt att överklaga sina domar.

Tre av dem dömdes av tingsrätten för människohandel och koppleri till mellan två år och åtta månaders fängelse samt ett och tre månaders fängelse. Ytterligare en man som dömts till dagsböter för köp av sexuella tjänster har överklagat sin dom.

Målet gällde två unga slovakiska kvinnor som lockats till Sverige under förespegling att de skulle få jobb. Istället tvingades de ägna sig åt prostitution.

Totalt dömdes sexton personer.