Söderköping vill motverka våld

I Söderköping gör kommunen nu en satsning för att motverka våldet bland ungdomar. Blandannat ska man försöka få igång föräldravandringar på stan.

Våldet och skadegörelsen är inte värre i Söderköping än någon annanstans i länet men samtidigt ökar gatuvåldet i Östergötland och i många fall är det just ungdomar som är inblandade.

Curt Ohlsson är rektor på Björkskolan i Söderköping och initiativtagare till uppropet mot våld. Han hoppas att ungdomars attityder ska förändras med samtidigt önskar han att förhållandet mellan vuxna och ungdomar ska bli bättre.