Mjölby tar emot fler flyktingar

Mjölby kommun ställer sig positiv till att ta emot fler flyktingar efter det att Integrationsverket uppmanat kommuner som idag tar emot flyktingar att utöka antalet introduktionsplatser.

Anledningen är den nya tillfälliga asyllagen som trädde i kraft i november. Integrationsverket räknar med att kommunerna i år få ta emot 26 500 flyktingar och det är tre gånger fler än förra året.

Kommunstyrelsen i Mjölby har beslutat om ytterligare 25 platser under förutsättning att man får en extra ekonomisk ersättning.

Totalt kommer kommunen då ha 50 introduktionsplatser.

Kommunstyrelsens ledamöter var oeniga om förslaget. Minoriteten med de borgerliga partierna yrkade för totalt 97 platser.