Granskning visar att landstingets prioriteringsarbete inte fungerar

Landstingets arbete med prioriteringar har inte fungerat ordentligt, och det finns risk att patienter med sjukdomar som ska prioriteras får stå tillbaka för andra patienter.

Det här visar en granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens prioriteringsarbete som gjorts av en extern konsult.

I rapporten påpekas att arbetet med prioriteringar inte har nått ut till all personal i landstinget och att det måste förbättras.

Även tillämpningen av framtagna rangordningslistor bör klargöras. Dessutom måste landstinget bli bättre att följa upp hur det går med arbetet med dom prioriterade patientgrupperna.

Socialdemokraten Anna-Lena Sörenson, som är ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd, är kritisk till rapporten och säger till Sveriges Radio Östergötland att den mäter fel saker.

Hon anser att man skulle ha tittat på vad prioriteringsarbetet betytt för patienterna. Enligt henne handlar rapporten mer om vilka attityder mot prioriteringar det finns inom vården.