Kraftig ökning av varslen i februari

Över 400 personer varslades om uppsägning i Östergötland under februari i år.
Det är en av de högsta noteringarna sedan i slutet av 2003 och en kraftig ökning både jämfört med månaden innan och februari förra året.

Det största varslet las i Motala där 130 anställda vid bilkomponentföretaget ContiTech Hycop kommer att få gå. Även SAAB i Linköping la ett stort varsel och i Finspång gick ett telemarketingföretag med 50 anställda i konkurs.

Tillsammans med ytterligare ett antal mindre varsel innebar det att drygt 400 östgötar fick besked om att dom kommer att förlora sina jobb och det har inte hänt på flera år.
Månaden innan varslades bara omkring 100 personer och det samma gäller för februari förra året.

- Det här är ett fenomen som vi får vänja oss vid, säger Jens Lotterberg på länsarbetsnämnden. 

Enligt honom gör den allt hårdare konkurrensen och de snabba förändringarna på marknaden att högkonjunktur inte längre automatiskt innebär att varslen håller sig på en konstant låg nivå.

Däremot är chansen att få ett nytt jobb givetvis större om konjunkturen är god och i sin februarirapport konstaterar länsarbetsnämnden att de nyanmälda tjänsterna fortsätter att öka.

Den totala arbetslösheten minskade också något jämfört med månaden innan, men fortfarande står 7,3 procent av östgötarna utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I landet som helhet ligger den siffran på 6,5 procent.