94 utryckningar av 100 var falska

Under förra året ryckte brandkåren i Linköping och Norrköping ut helt i onödan vid inte mindre än 1312 tillfällen.
I Norrköping är det bara 6 av 100 utryckningar som är riktiga tillbud.

De falska larmen kommer från företag olika boendeformer som äldreboende eller studentboende och från varuhus.

Det kan vara hantverkares arbete eller matos som utlöser brandlarmen och Håkan Damm tillförordnad brandchef i Norrköping anser att företagen måste ta större ansvar för att minska de onödiga utryckningarna och ta problemet på allvar.

Brandförsvaret informerar och har utbildningar för att minska falsk larmen som kostar cirka 3000 kronor för varje utryckning.

Håkan Damm tycker att det är helt oacceptabelt att brandförsvaret får rycka ut på så många falska larm och säger att det måste bli en förbättring.