Östgötateatern får nationellt uppdrag

Regeringen har tilldelat Ung scen/öst vid Östgötateatern i Linköping det nationella uppdraget inom området barn- och ungdomsteater.

Ung scen/öst får genom uppdraget möjlighet att vidareutveckla sin teaterverksamhet i nära samarbete med olika aktörer i samhället, till exempel skolor.

Kulturminsiter Leif Pagrotsky säger i en kommentar att ung scen/öst arbetar med pjäser som verkligen berör dagens barn och unga.
Genom det här uppdraget hoppas han att de kan fortsätta sitt dialogarbete med publiken och vara en inspirationskälla för andra aktörer.

Uppdraget gäller under 2006-2008 och ung scen/öst får ett bidrag på en miljon kronor per år.