Fler unga kvinnor ska få billigare preventivmedel

Nu finns ett förslag inom landstinget att höja åldern för subventionerade preventivmedel för kvinnor.
Förslaget innebär att unga kvinnor upp till 24 års ålder ska få subventionerade preventivmedel, som till exempel p-piller.

Enligt chefsläkare Gösta Berlin som varit med och arbetat fram rekommendationen ligger antalet aborter i länet lägre än i riket som helhet men tendensen går åt ”fel håll”.

Idag gäller subventionen till och med 19 år.