Fjärde branden på tippen

Omkring 1500 ton avfall, mestadels trä, brann igår kväll upp på Häradstippen utanför Norrköping.

Just Häradstippen brinner oftare ön andra tippar, fyra gånger bara under det senaste året. Vad branden igår berodde på är okänt, men enligt Leif Bjerner VD på Econovoa Biotech AB som ansvarar för driften att en möjlig brandorsak att inkräktare som plockar skräp har fimpat i det torra, varma avfallet.
Övervakningskameror har precis installerats, men ännu vet man inte om någon kamera fångat något intressant.