Simskolor ska lära ut solskydd

Alla landets simskolor som är knutna till Svenska livräddningsällskapet ska utbilda elever och föräldrar i solkunskap för att undvika att man blir bränd av solen.

Nu i sommar görs ett försöksprojekt i simskolor i Göteborgsområdet, men från och med nästa sommar ska alla simskolor kopplade till livräddningsällskapet kunna lära barnen om solskydd.