Flerspråkig information om el

Tekniska verken och Östkraft i Linköping har tagit fram en informationsbroschyr om elmarknaden på sex olika språk.

Syftet är att informera om vad man skall tänka på när man flyttar till eller ifrån en bostad och vem man skall kontakta i olika elärenden.
Broschyren finns förutom på svenska också på finska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, spanska och engelska.