Fågeldöden mattas av

Den mystiska fågeldöd som de senaste åren drabbat stora delar av ostkusten verkar ha klingat av.

Fågeldöden, bland främst gråtrutar, var som störst 2002. Fåglarna drabbades av förlamning som först började i benen och spred sig till vingmusklerna vilket gjode att fåglarna till slut blev utmärglade och dog. Men antalet döda fåglar har minskat och efter att efter att 11 län har inventerat och lämnat in uppgifter till Statens veterinärmedicinska anstalt om antalet döda gråtrutar så är situationen i stort sett normal. 

Vad som orsakat dödligheten är fortfarande en gåta; det kan vara bakterier, någon form av virus eller näringsbrist. Resultaten från de undersökningar som gjorts på alla djur som förut hittats döda är inte klara ännu men skall publiceras i höst. Bakteriologen Roland Mattsson på Statens veterinärmedicinska anstalt säger att fågeldöden kan vara ett naturligt förlopp som vi kanske aldrig får reda på orsaken till.

Pelle Zettersten

pelle.zettersten@sr.se