Medborgarföslag efterlyser fler hundgårdar i Norrköping

Minst tre rastgårdar för hundar behövs i Norrköping. Detta enligt ett medborgarförslag som kommit till fullmäktige.

Enligt förslaget behövs rastgårdar i centrum och förslagställaren menar att fler rastgårdar ger mindre hundbajs på gatorna och att de utgör en mötesplats för så väl hundar som människor.