Testpiloter i England ska flyga JAS

Flygare från Storbritannien, Frankrike, USA, Kanada och Australien ska utbildas att flyga JAS Gripen. Företaget Gripen International har tecknat avtal med en testpilotskola i England.

Där får testpiloter från olika länder bland annat lära sig att flyga JAS. Piloterna är sedan rådgivande när deras huvudmän ska bestämma sig för flygplansköp.