Tekniska kontoret i Norrköping tvingas spara på trafiksäkerhet

Delar av trafiksäkerhetsarbetet i Norrköping blir lidande eftersom tekniska kontoret får ta ur sin egen budget för att bekosta det dammbindningsmedel som använts på Östra promenaden för att minska luftföroreningar.

Det har kommunstyrelsen beslutat och nu får tekniska kontoret dra in på underhållet i staden.
Det var under månaderna januari till maj som tekniska kontoret lade ut dammbindningsmedel på Östra promenaden för att minska de hälsofarliga partikelhalterna i luften. Eva Mattsson på tekniska kontoret hade räknat med att de skulle få de 400 000 kronor som projektet hittills kostat utöver den befintliga budgeten. Men kommunstyrelsens kontor meddelade att de inte har pengar att dela ut till kommunens olika verksamheter, så det blir ur tekniska kontorets egna budget pengarna får tas. Detta kan alltså påverka kommunens trafiksäkerhetsarbete. 
Det är idag osäkert om man kommer fortsätta använda dammbindningsmedlet i höst och vinter när partikelhalterna är som högst.