Svårt för hundar i värmen

Den senaste tidens värme är plågsam för hundar men det finns inga badställen i Norrköpings kommun dit hundägarna är välkomna att ta ett dopp med sina hundar.

Linda Jonsson i Norrköping tycker att det är fel och har därför skrivit till kommunen med önskemål om en badplats lämplig för både hundar och människor.
Linda Jonsson känner sig diskriminerad som hundägare. Hon och hennes hundägande vänner önskar sig en trevlig badplats som bara är för hundägare. Nu är de hänvisade till otillgängliga bad som inte är särskilt trevliga varken för hundar eller människor.
Men Bengt Levin på Miljö- och hälsoskyddskontoret i Norrköping tror inte att det finns några planer på ett hundbad i Norrköping. Att hundar inte får följa med till anlagda badplatser är en hygienfråga. De flesta människor tycker att det är äckligt att hundar badar på samma plats som människor.
Även i andra sammanhang anser Linda Jonsson att samhället blir mer och mer negativt inställt mot hundar. Enligt Linda Jonsson är det till och med hundförbud hemma på den egna gården.