Jobb och trafiksäkerhet på Vadstenabornas önskelista

Invånarna i Vadstena vill ha fler jobb, ekologisk mat i skolorna, en utveckling av turismen och en ordentlig satsning på trafiksäkerhet.

Den slutsatsen drar Partier i samverkan efter att ha samlat in svar på en enkät som gjordes bland Vadstenaborna i våras.

Det är Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet som frågat invånarna vilka frågor de tycker är viktigast för staden.