Bevattningsförbud i Skeppsgården

Det är torkan som gjort att vattentillgången i samhället sjunkit och nu råder alltså bevattningsförbud i Skeppsgården i Valdemarsvik.

I övrigt står sig den kommunala vattentillgången väl i länets kustkommuner. Undantaget är de ställen där permanent bevattningsförbud råder.