Felaktiga räkningar från barnomsorgen

Många föräldrar i Linköping kan ha fått felaktiga räkningar för barnomsorgen i juni.

Ett större datorfel i början av månaden gjorde att Linköpings kommun inte hann registrera de ändringar föräldrarna anmält som kan påverka avgiften för barnomsorgen.

När datasystemet kom igång såg man först till så att högstadie- och gymnasieeleverna skulle få sina betyg. Därför hann man inte med att registrera dom ändringar som föräldrarna anmält till barnomsorgen.

Det handlar om ifall barnen varit kortare eller längre tid på dagis, eller om föräldrarnas inkomst ändrats.

7000 räkningar har skickats ut, men hur många som det är fel på vet inte Lillemor Gustavson som är ansvarig för faktureringen för barnomsorgen i Linköping. Ett tiotal föräldrar har hittills hört av sig och i de fallen har det varit felfaktureringar på mellan åttio och ett par hundra kronor.