Regeringen vill införa småbåtsregister

Regeringen har beslutat att utreda om små fritidsbåtar ska registreras.

Lars Högdahl har fått uppdraget och han ska också utreda hur man skulle kunna införa behörighetskrav på större och snabbare fritidsbåtar.

Infrastrukturminister Ulrica Messing säger att ett register gör det lättare att identifiera fritidsbåtar och att eftersom båtarna blir snabbare så behövs det krav på förarna för att minska olyckorna till sjöss.

Utredningen ska vara klar senast Mars 2007.