Allt fler DNA-analyser för SKL

På Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, i Linköping är personalen överhopade av DNA-förfrågningar.

Detta har bland annat resulterat i att åtalet mot den 45-årige man som sitter häktad för mordet på en kvinna i Gusum har skjutits upp.

Enligt Ricky Ansell, gruppchef på SKL:s avdelning för grova brott är ökningen av efterfrågade DNA-analyser enorm och har legat på mellan 15 och 30 procent de senaste åren.

Ökningen av DNA ärenden hos SKL har pågått sedan tidigt 90- tal och pågår alltjämt. Enligt Ricky Ansell beror det på att teknisk bevisning används allt mer i rättssammanhang och att DNA är en effektiv och enkel metod att använda sig av. Under senare år har det också blivit möjligt att genomföra DNA analyser i allt högre utsträckning.

Ett enkelt DNA-ärende tar mellan två och sex veckor att färdigställa på SKL, men är ärendet komplicerat kan det ta betydligt längre tid. Det som gör en utredning långdragen är dels mängden av material som ska analyseras, dels vilka typer av material som ska undersökas, samt om DNA spåren är av bra eller dålig kvalitet. De ärenden som inte har hög prioritet kan få ligga och vänta i en månad innnan de ens påbörjas.

Många DNA-ärenden hos SKL kan alltså göra att åtal måste skjutas upp och att misstänkta personer tvingas sitta längre tid i häkte.

Andelen sexualbrott har dessutom ökat nästan lavinartat under senare år, vilket i hög grad påverkar mängden DNA-analyser. Ricky Ansell tror att en del av förklaringen till detta kan vara den förändrade lagstiftningen gällande våldtäkter.