Godkänd syrehalt i Kisasjön

Trots att det varit så varmt i vattnet har syrehalten i Kisasjön inte sjunkit till de nivåer som orsakade syrebrist förra sommaren. Det står klart efter att skogsbolaget Södra har fortsatt provtagningarna i sjön.

Skogsboleget mäter hur timmerlagringen efter stormen Gudrun påverkar bland annat syrehalten.Tidigare mätningar har visat på extremt låga värden av syre, men de senaste mätningarna visar på en mycket positiv utveckling. Det säger Kjell Schaerling, biträdande miljövårdsdirektör vid Länsstyrelsen i Östergötland. Schaerling ser flera orsaker till förbättringen, både naturliga och från de insatser som gjorts. Nu när syrehalten i Kisasjön nu inte längre är på en extremt låg nivå så funderar man på att minska  antalet mätningar.