Landsbygdspengar klara

Östergötland kommer satsa ytterligare pengar på bioenergiproduktion. Det står klart sedan regeringen presenterat det nya landsbygdsprogrammet för sju år framåt.

Fem miljarder kronor per år kommer att satsas i hela landet på bland annat biobaserad energiproduktion. Det är ännu inte klart hur regeringens pengar kommer att fördelas över Sveriges län. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist betonar satsningen på företagande. 
Den största satsningen görs på miljöinriktade åtgärder, hela 3 och en halv miljarder per år. 160 miljoner av dessa är regionalt prioriterade ersättningar. I Östergötland kommer pengar att bland annat gå till att transporten av djur ut till skärgården för att hålla landskapet öppet, något som varit eftersatt.