Färre sjukdagar i Östergötland

Ohälsotalet, alltså hur många dagar invånarna är sjukskrivna, sjunker i Östergötland. I år är östgötarnas ohälsotal 42,2 dagar, förra året var det 44 dagar. Östergötland ligger något högre än rikssnittet 40,6.

Regeringens mål är att ohälsotalet ska ner till 37 dagar i slutet av 2008.