Bättre stöd till lantbrukarna

Med hjälp av personlig vägledning ska lantbruket och branscher med koppling till lantbruket, bli mer attraktiva och lönsamma. Det hoppas i alla fall Lantbrukarnas riksförbund som nu anställt så kallade coacher för att utveckla företagsledarna inom de gröna näringarna. Totalt har man anställt 19 coacher i hela landet.