Fritidsbåtarna växer i storlek

Fritidsbåtarna blir allt större. Det märks på Göta Kanal, där varje sluss tar allt färre båtar åt gången. För 25 år sen gick det i högtrafik åtta båtar per slussning, idag endast fyra eller fem.