Kindapolitiker slutar med omedelbar verkan

Den kommunpolitiker i Kinda som står åtalad vid Linköpings tingsrätt misstänkt för urkundsförfalskning och bokföringsbrott har nu avsagt sig sina politiska uppdrag.

Politikern slutra med omedelbar verkan och har också avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen för stiftelsen Kindahus.

Enligt Lennart Watz, ordförande för moderaterna i Kinda, blev mannen utesluten ur den moderata fullmäktigegruppen redan för ett och halvt år sedan.
- Orsaken var bristande förtroende, samarbetsproblem och mycket dålig närvaro vid fullmäktiges sammanträden, säger Lennar Watz till Sveriges radio Östergötland.