Kräftsjukdom i östgötska sjöar

Flera sjöar i Östergötland har drabbats av en okänd kräftsjukdom som på vissa håll i stort sätt slagit ut kräftfisket.

Enligt Lennart Edsman på Fiskeriverket är det dock inte någon risk för att kräftorna försvinner helt eftersom problemet är tämligen lokalt.

- Man ska inte måla någon katastrofstämpel än, men på de ställen där det har hänt där är det ju kris.

Det finns flera teorier om vad som kan ha drabbat signalkräftorna i sjöarna i södra Sverige. Parasiter, virus, någon form av bakterier eller förändringar i miljön är några av dem. Lennart Edsman säger att det sällan är en orsak till nedgången eller ett sjukdomsangrepp av det här slaget utan det rör sig oftast om en komplicerad kedja av orsaker.

Det stora beståndet av kräftor i Vättern, som ökat de senaste åren, har endast påverkats lokalt av sjukdomen. Istället har mindre sjöar drabbats i större utsträckning. Forskare i Tyskland och på Uppsala universitet skall nu studera de kräftor som drabbats och i höst skall Uppsalaforskarna presentera vad de kommit fram till.

Att det skulle vara någon fara att äta kräftor som har sjukdomen tillbakavisas av Lennart Edsman.

- Det är samma med kräftpesten. Det är absolut ingen fara att äta kräftor även om de bär på kräftpesten.