Engångsgrillar orsak till flera bränder

Brandförsvaret i Norrköping oroar sig över den ökade användningen av engångsgrillar som allt oftare orsakar bränder i containrar och soptunnor.

- Det händer ju någon gång i veckan i snitt att vi åker ut på sådana här bränder och det är ju lite tråkigt för det tar ju uppmärksamheten från eventuellt andra händelser som verkligen kräver vår medverkan, säger Ulf Lago som är brandingenjör på brandförsvaret i Norrköping. Och i takt med att engångsgrillarna blir allt mer populära så har bränderna i soptunnor och containrar ökat.

Än så länge har brandförsvaret lyckats släcka bränderna i tid så att de inte spridit sig till omkringliggande hus eller till skog och mark men risken att något sådant inträffar ökar ju torrare det blir och dessutom kan röken från exempelvis en container vara mycket farlig både för miljö och människor.

Stor brandrisk 
Brandrisken i länet är mycket hög just nu och många kommuner har utfärdat eldningsförbud. Brandförsvaret i Linköping rycker ut i stort sätt dagligen för att släcka mindre skogs och gräsbränder och Motalas brandförsvar släcker ungefär en skogsbrand i veckan.

Brandingenjör Ulf Lago i Norrköping kan inte nog poängtera riskerna att grilla utomhus i det torra klimatet som råder nu.
- Är man ute i naturen så ska man bara grilla på sådana iordningställda grillplatser som finns.