Saab krävs på böter för smuggling

Tullverket kräver Saab i Linköping på böter efter att företaget undanhållit varor från tullinspektion.

Saab krävs nu på drygt 80 000 kronor från tullverket. Värdet på de varor som smugglades undan tullens inspektion uppgick till cirka 400 000 kronor.