Norrköping satsar på trygghetsbelysning

Bättre belysning ska göra Norrköping tryggare och norrköpingsborna får nu chansen att tycka till om var de känner sig otrygga och vill ha en bättre ljusmiljö.

Det är tekniska kontoret i Norrköping som vill öka tryggheten på offentliga platser och satsa på så kallad trygghetsbelysning. Projektet ska pågå under ett års tid och en enkät ska ge svar på vilken plats som ska fungera som ett gott exempel inför framtida satsningar på trygg och säker belysning.

Ljusdesigner Annika Dinesson driver projektet och hon berättar att det främst handlar om att placera belysningen där den behövs och att den placeras på ett sätt så att man förstår sin omgivning och kan orientera sig. Hon är övertygad om att en bra ljusmiljö borgar för ökad säkerhet.

- Estetik och trygghet går hand i hand. Jag tror att kan man identifiera sig med sin miljö så har belysning absolut en jättestor roll i det. Och ju mer trygghet man känner som person desto mindre risk är det att man blir ett offer.

Fram till den 13 augusti kan allmänheten lämna in en enkät och ge förslag på vilken plats som man borde förbättra.