Östgötskt sjukvårdsteam hjälper evakuerade

En grupp på sex personer från landstinget i Östergötland befinner sig nu i Larnaca på Cypern för att hjälpa människor som evakuerats från krigets Libanon.

Sjukvårdsteamet från Östergötland tar emot evakuerade från olika länder när de anländer med båt från Beirut i Libanon till Larnaca. Då genomförs en första medicinskt bedömning. Enligt professor Tore Vikström, som leder arbetet på plats i Larnaca, har inte de evakuerade några svåra fysiska skador men många vill prata om sina upplevelser.
- Det de har pratat med oss om det är ju naturligtvis då skräcken under bombningarna och att de fick fly hals över huvud.

Drabbats av sjösjuka
Vikström berättar att man tagit emot stora familjer och att en del splittrats under resan. Bland de evakuerade finns även mycket små barn, äldre personer och en del rullstolsburna. Flera av dem har drabbats av sjösjuka och kräkts vilket gjort dem uttorkade. Alla är medtagna, de är trötta, slitna, hungriga och törstiga. Barnen uppges må förhållandevis väl, men de flesta blir ordinerade att dricka mer.

Lång väntan
När de evakuerade placerats ut i boenden driver sjukvårdsteamet också en uppsökande verksamhet för att se hur de mår och vad de har för behov. Detta är ett gediget arbete eftersom det rör sig om väldigt många människor och enligt Vikström gör cyprioterna en fantastisk insats. Arbetet flyter på ganska bra men det stora antalet människor gör att det blir jobbigt.
- Den här stora volymen av människor och väntan på olika stationer är väl det som är arbetsammast för de här människorna. Det har fungerat men det skapar en del frustration eftersom man inte omedelbart kommer iväg utan måste vänta, säger Tore Vikström.