Turismbranschen tror på bättre tider - men utan nya jobb

Länets turismföretagare spår en ljus framtid. I en undersökning från föreningen Turism i Sverige anger 63 procent av småföretagen som förmedlar logi åt turister att de tror att omsättningen kommer att öka de närmaste fem åren.

Men betydligt färre, bara 18 procent, tror att de kommer att anställa fler under samma period.

Föreninen Turism i Sverige efterlyser nu större satsningear på att marknadsföra Sverige som turistmål för att skapa nya jobb i branschen.