Länsstyrelsen granskar barn- och ungdomsvården.

Samtliga kommuner i länet kommer att få besök av Länsstyrelsen under det kommande året.

Bland annat kommer man titta på hur familjehemsvården fungerar och hur kommunerna sköter sitt arbete när det gäller barn och ungdomar som far illa.

Länsstyrelsen gör granskningen på uppdrag av regeringen, och syftet är att få en bild över kvaliteten och säkerheten för de barn och ungdomar som ärmest utsatta i samhället, samt att åtgärda brister som upptäcks.

Arbetet ska vara klart hösten 2007, men Socialdirektören vid Länsstyrelsen Bo Sillén, säger att arbetet redan har börjat. Först ut är Ydre kommun. En rapport därifrån väntas i mitten av september.