SMHI varnar för åskoväder

SMHI har utfärdat en varning för kraftig åska i länets norra delar under eftermiddagar.

Lokalt kan det bli kraftig vind och risk finns också för att el- och telefonnäten störs.

Lars Knutsson på SMHI säger att man bör undvika öppna och höglänta platser.

För att skydda elektroniken i hemmet bör man dra ur kontakten, särskilt om den är ojordad. Bäst skydd får man i en bil eller i ett hus av armerad betong.