Landstingets förebyggande arbete vägledande för hela landet

Landstinget i Östergötlands arbetssätt för att minska och förebygga fel och skador inom sjukvården kan bli vägledande i hela Sverige.

I stälelt för att vara utspridda på varje sjukhus och vårdcentral är Patientsäkerhetsenheten i Östergötland samlad på en plats. Enheten har också tagit fram en speciell metod för risk- och händelseanalyser inom sjkvården.

Enligt Annica Öhrn som arbetar som patientsäkerhetssamordnare på Landstinget i Östergötland säger att arbetssättet har lett till att man fått uppmärksamhet från övriga Sverige.

Det var för sex år sedan som Landstinget startade ett projekt för att undersöka hur man skulle kunna hitta, analysera och förebygga fel och avvikelser inom sjukvården. Resultatet blev att man förra året startade Patientsäkerhetsenheten.

Nu har enheten i Östergötland också gett ut en handbok där man beskriver hur man arbetar. Metoden med händelseanalyser inom sjukvården är något som Hans Rutberg, Chefsläkare på Universitetssjukhuset i Linköping, tror kan bli vägledande i hela Sverige.