Funktionshindrade får vänta på hjälp från kommunen

Allt fler funktionshindrade får vänta på bostad, kontakperson och daglig verksamhet. Det visar också att antalet ej verkställda beslut för insatser till de funktionshindrade ökat kraftigt bland länets kommuner.

Börje Pettersson som är ordförande i Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Linköping, säger att det här är något som de har vetat länge.

Norrköping och Linköping är de kommuner som har flest antal ej verkställda beslut för insatser till de funktionshindrade. Storstäderna har också den största ökningen av den typen av ärenden.

Enligt Länsstyrelsen har det gått så långt att rättssäkerheten för de funktionshindrade mer eller mindre är satt ur spel.